วิโอลา เครื่องดนตรีพี่น้องที่ร่วมบรรเลงในกลุ่มเครื่องสาย

วิโอลา เครื่องดนตรีพี่น้องที่ร่วมบรรเลงในกลุ่มเครื่องสาย

                เครื่องดนตรีสากลประเภทมีสายบรรเลงโดยการใช้คันชักสีกับสายที่ขึงผ่านกล่องเสียง ที่เราคุ้นเคยกันดีคงไม่พ้นไปจาก Violin เป็นแน่ ซึ่งหากขยายภาพออกให้กว้างอีกเราจะพบว่า Violin นั้นยังมีพี่น้องร่วมวงตระกูลอีกถึง 3 เครื่องดนตรีเลยทีเดียว มีลักษณะรูปทรงคล้ายกันเพียงแต่ต่างกันที่ขนาดเท่านั้น โดยประกอบไปด้วย วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส เครื่องดนตรีทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นเครื่องสายที่อยู่ใน ตระกูลไวโอลิน ทำหน้าที่เปล่งโทนเสียงที่แตกต่างกัน เราสามารถพบการบรรเลงร่วมกันของเครื่องดนตรีตระกูลนี้ได้ตามงานแสดงดนตรีต่าง ๆ นั่นเอง                 เราได้พูดถึงเรื่องราวของ  Violin ไปแล้ว ในลำดับต่อมาก็อยากยกเอาเรื่องราวของ Viola มาพูดคุยกัน เพราะเชื่อว่ามีหลายคนเกิดคำถามว่า Viola นั้นทำไมจึงมีลักษณะเหมือน Violin เหลือเกิน ขนาดก็ดูใกล้เคียงกัน แล้วเครื่องดนตรีทั้ง 2 อย่างนี้มีความสามารถแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งผู้เขียนเองก็มีคำถามเหล่านี้ในใจเช่นกัน จนเมื่อสบโอกาสดีจึงได้ลองหาคำตอบของความข้องใจเหล่านี้ดู พอพบคำตอบแล้วจึงนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ที่ข้องใจได้รู้ Viola แตกต่างจาก Violin อย่างไร Viola มีความกว้างและความยาวของโครงสร้างมากกว่า Violin เล็กน้อย Viola จะให้โทนเสียงที่ทุ้มต่ำ ในขณะที่ […]